Vul hierboven je e-mailadres in om onze nieuwsbrieven te ontvangen

Algemene Visie

‘Inspirerende mensen gaan uitdagingen aan, vieren hun successen en verleggen daarna hun doelstellingen weer...’


Als coachings-, trainings- en adviesbureau stimuleren wij individuen en organisaties om het beste uit zichzelf, de organisatie en de situatie te halen.
Hierbij is een flexibele, alerte en positief kritische houding cruciaal.

Aangezien het vanuit een basis van zelfvertrouwen veel makkelijker is om kritisch te kijken naar welke veranderingen wenselijk zijn, leggen wij veel nadruk op ‘het vieren’ van wat al goed gaat.
Vanuit deze innerlijke rust helpen wij om een eerlijke inventarisatie te doen van wat nodig is om optimaal te functioneren en samen te werken.

Een lerende houding en oprechte interesse zijn tevens voorwaarden voor een vruchtbare communicatie.
Alleen door écht open te staan voor elkaars belangen kun je synergie bereiken en dat is zowel in het belang van de individuele medewerker, als in het bedrijfsbelang, als in het belang van de klant.

Zin in Zijn is bij deze veranderingsprocessen alert op het goed doorlopen van de volgende cruciale fases:
WILLEN, WETEN, KUNNEN én DOEN!
Immers, er kan pas iets veranderen als iemand weet wat hij wil veranderen, ondersteund wordt om dit te kunnen en het vervolgens ook echt doét.
Dit betekent dat wij een veranderingsproces pas loslaten als de werkelijke verbeteringen in de praktijk geïntegreerd en merkbaar zijn.

Tevens is het belangrijk om de 4 niveau's van het menselijk functioneren te betrekken in het verbeteringsproces.
Deze niveau's zijn:

 • Fysiek; in hoeverre is iemand lichamelijk in staat om iets te doen, te veranderen?
 • Emotioneel; in hoeverre is iemand emotioneel toe aan een andere functie of beter functioneren?
  Zijn de eventueel emotionele blokkades die hierbij aan het licht komen op te lossen?
 • Mentaal; snapt de betreffende persoon welke verbetering wenselijk is en waarom dit belangrijk is?
 • Spiritueel; past de gewenste verandering bij het doel wat deze persoon zelf met zijn leven heeft?
  Herkent de persoon het potentieel wat hij in zich heeft?
  Door al deze niveau's in het veranderingsproces te monitoren kun je zeker zijn van een efficiënte aanpak.

Visie op persoonlijke ontwikkeling

‘Van ontwikkeling krijg je zelfvertrouwen, om te kunnen veranderen heb je zelfvertrouwen nódig...’


Wij maken dus onderscheid tussen ontwikkelen en veranderen.
Met talenten word je geboren, die kun je niet ontwikkelen.
Wél kun je voorwaarden scheppen om talenten optimaal te benutten, zoals het aanleren van vaardigheden, het opdoen van (mensen)kennis en het bewust kiezen van effectief gedrag.
Veranderen is alleen nodig als je iets verkeerd hebt aangeleerd.


Kun je ontwikkeling afdwingen en is dat nodig?

Kinderen en volwassenen hebben een natuurlijke drang om hun talenten optimaal uit de verf te laten komen.
Mensen hiertoe dwingen is dus niet nodig.
Als iemand zich niet (meer) vanzelf ontwikkelt kun je beter zoeken naar de oorzaak van de stagnatie.


Als kind trek je voortdurend conclusies, maar zijn die allemaal juist?

De belangrijkste voorwaarde voor het tot uiting komen van je talent is de mate waarin je gelooft in je eigen mogelijkheden.
In de loop van je jeugd heb je hierover vele conclusies getrokken, die lang niet allemaal juist hoeven te zijn.
Toch hebben ze veel invloed op je huidige functioneren.
Misverstanden over jezelf zijn de oorzaak van onzekerheid.
Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het erom dat je deze onzekerheid onderzoekt en de misverstanden loslaat.
Zo ontwikkel je het zelfvertrouwen dat echt bij je past!


Waar identificeer jij je mee, met wie je echt bent of met je gedrag?

Gedrag kun je veranderen, wie je bent niet. Het is dus handig om hier onderscheid in te maken.
De mate waarin je tevreden bent met wie je bent, bepaalt in hoeverre je open kunt staan voor feedback over je gedrag.
Wanneer je steeds op zoek bent naar het meest effectieve gedrag, passend bij je talenten, dan ontwikkel je je optimaal.


Wat gun je jezelf?

Het slagen van je persoonlijke ontwikkeling wordt bepaald door de gunfactor aan jezelf!
Een positief zelfbeeld is hierbij essentieel, want hoe positiever je over jezelf denkt hoe meer je jezelf gunt.
Dit is ook de reden waarom onze trainingen vanuit positiviteit worden opgebouwd.
We brengen je weer in contact met wie je oorspronkelijk was, met je volledige potentieel aan talenten.

Als je je beperkende gedachten loslaat, heb je ongekende mogelijkheden!

Visie op organisatie ontwikkeling

‘Voor succes is meer nodig dan een goed product of goede dienst!’


Gezonde organisaties zijn altijd in beweging, op zoek naar de optimale match tussen de vraag van de markt en het efficiënt leveren van producten of diensten.

Daar waar de mens/organisatie zich niet optimaal ontwikkelt, kan het nodig zijn om Zin in Zijn als objectieve buitenstaander in te schakelen, om te helpen de oorzaken hiervan helder te krijgen en de ontwikkel potentie van het individu, de teams en de organisatie als geheel weer vrij te maken.

Voor een gezonde ontwikkeling is een goede balans nodig tussen:

 • Uitdaging en zekerheid
 • Effectiviteit en welzijn
 • Efficiënt moeten werken en risico mogen nemen
 • Taakgerichtheid en mensgerichtheid
 • Inzet en beloning
 • Controle en vertrouwen
 • Realisme en idealisme
 • Flexibiliteit en stabiliteit.

Hoe zorg je voor een flexibele organisatie die zich snel kan aanpassen aan de markt?

Als basis voor flexibele opstelling moeten de zaken intern goed op orde zijn.
Dit begint met een duidelijke visie, ondersteund door bijpassend voorbeeldgedrag van het management.
De andere medewerkers zullen dit voorbeeldgedrag overnemen als ze achter de bedrijfsfilosofie staan en ze het gevoel hebben dat ze zelf belangrijk zijn voor de organisatie.
Dit is belangrijk, want alleen met gemotiveerde medewerkers kan de organisatie open staan voor veranderingen en daarmee zijn volle potentieel tot ontwikkeling brengen!


Wat maakt medewerkers gemotiveerd?

Mensen zijn en blijven gemotiveerd als ze:

 1.  trots zijn op de inhoudelijke kant van het werk d.w.z. het product dat ze maken of de dienst die ze leveren.
 2.  de bedrijfsprocessen als helder en efficiënt ervaren, zodat iedere medewerker de weg weet in de organisatie en er synergie kan ontstaan tussen de diverse afdelingen.
 3.  gezien en gewaardeerd worden, hun ontwikkeling gestimuleerd wordt en ze zich uitgenodigd voelen om mee te denken en vragen te stellen.

Voor een optimale ontwikkeling van de organisatie is het dus belangrijk om een goede balans te brengen in de procesmatige, relationele en inhoudelijke kant van het werk.
Als een van de drie namelijk structureel meer aandacht krijgt, dan ontstaat er bij de medewerkers direct onvrede over de andere twee.
Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers verbetert de bereidheid tot veranderen en daarmee de flexibiliteit van de organisatie.
Als mensen het gevoel hebben dat zij het verschil kunnen maken, zal dit het succes van de organisatie enorm ten goede komen!


Hoeveel zeggenschap moet je medewerkers geven?

Leidinggevenden staan voor de uitdaging om de mate van zeggenschap af te stemmen op de behoefte aan verantwoordelijkheid van de mensen waaraan ze leidinggeven.
Door medewerkers de ruimte en het vertrouwen te geven om hun eigen werkprocessen te stroomlijnen, zullen ze zich meer betrokken voelen en efficiënter werken.
Hierdoor zullen ze ook effectievere keuzes maken, sneller leren en innovatiever zijn.
Medewerkers laten meedenken en beslissen over zaken waar ze geen interesse of betrokkenheid bij voelen zal echter overkomen als besluiteloosheid van het management en is dus contraproductief.
Het vinden van een goede balans is dus ook hier essentieel.


Wat is het verband tussen een goede communicatie en organisatieontwikkeling?

Het geven van duidelijkheid op empathische wijze levert een grote energiebesparing op.
Mensen kunnen namelijk beter met een vervelende waarheid omgaan dan met onzekerheid.
Onduidelijkheid leidt tot aannames, gissen en geroddel en dat creëert nog meer onduidelijkheid.
Investeren in heldere communicatietechnieken is voor de ontwikkeling van een organisatie dus van levensbelang!


Hoe krijg je synergie in een organisatie?

Een goede samenwerking hangt af van de mate van interesse in elkaars belang.
Oprechtheid is hier de sleutel.
Als mensen erop vertrouwen dat hun behoeften gezien en gerespecteerd worden, dan kunnen ze ontspannen en zijn ze ook meer bereid het belang van de ander/ het bedrijfsbelang te dienen.
Zo ontstaat er een fijne werksfeer die leidt tot overvloed.
Onderlinge conflicten en meningsverschillen zijn makkelijker op te lossen als het bedrijfsbelang als leidend wordt ervaren.